ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 28ης Νοεμβρίου 2018

ΠΡΑΚTΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Της Εταιρείας µε την επωνυμία «P.D.S. FOODIE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «P.D.S. FOODIE ΙΚΕ»…

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 28ης Νοεμβρίου 2018

ΠΡΑΚTΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Της Εταιρείας µε την επωνυμία «P.D.S. FOODIE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «P.D.S. FOODIE ΙΚΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 148344901000. Στην Μεταμόρφωση σήμερα στις 28 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. στα γραφεία της εταιρείας «P.D.S. FOODIE ΙΚΕ» που βρίσκονται στην οδό Γ. Παπανδρέου…

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας μας για να λάβετε τις ενημερώσεις στα εισερχόμενά σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επικοινωνία

  • Γεωρ. Παπανδρέου 119,
    Μεταμόρφωση, 144 52, Ελλάδα
  • (+30) 210 300 38 39

  • info@pdsfoodie.gr

Η εταιρεία μας

H εταιρεία P.D.S. Foodie Ι.Κ.Ε. ιδρύθηκε με σκοπό την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών των πελατών μας, με υψηλής ποιότητας προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. H καλύτερη επιλογή για τους επαγγελματίες μαζικής εστίασης.

Copyright 2020 P.D.S. Foodie ©  All Rights Reserved Powered by MarketeersTeam