ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 1ης Φεβρουαρίου 2019

ΠΡΑΚTΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Της Εταιρείας µε την επωνυμία «P.D.S. FOODIE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «P.D.S. FOODIE ΙΚΕ»…

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 1ης Φεβρουαρίου 2019

ΠΡΑΚTΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Της Εταιρείας µε την επωνυμία «P.D.S. FOODIE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «P.D.S. FOODIE ΙΚΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 148344901000. Στην Μεταμόρφωση σήμερα στις 1 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Παρασκεύη και ώρα 10:00 π.µ. στα γραφεία της εταιρείας «P.D.S. FOODIEΙΚΕ» που βρίσκονται στην οδό Γ. Παπανδρέου 119…

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας μας για να λάβετε τις ενημερώσεις στα εισερχόμενά σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επικοινωνία

  • Γεωρ. Παπανδρέου 119,
    Μεταμόρφωση, 144 52, Ελλάδα
  • (+30) 210 300 38 39

  • info@pdsfoodie.gr

Η εταιρεία μας

H εταιρεία P.D.S. Foodie Ι.Κ.Ε. ιδρύθηκε με σκοπό την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών των πελατών μας, με υψηλής ποιότητας προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. H καλύτερη επιλογή για τους επαγγελματίες μαζικής εστίασης.

Copyright 2020 P.D.S. Foodie ©  All Rights Reserved Powered by MarketeersTeam